Tan
Ceren
 • Dergimizin Ocak Sayısı Yayında , 04 Şub 2020 in Alt Duyuru
 • Ejekülat, m-TESE ve Konvansiyonel TESE Spermi Kullanılarak Yapılan ICSI Uygulamalarının Sonuçlarının Karşılaştırılması

  Birçok nedeni bulunan infertilitenin erkek kaynaklı nedenleri arasında azospermi olguları yaygın olarak görülmektedir. Azospermi olgularında mikroskobik testiküler sperm ekstraksiyonu (m-TESE) ve konvansiyonel testiküler sperm ekstraksiyonu (TESE) uygulamalarıyla sperm bulunarak gebelik elde edilebilmektedir. Çalışmamızda farklı sperm kaynakları kullanılarak (ejekülat, m-TESE ve TESE) yapılan ICSI uygulamalarının canlı doğum oranlarına etkisi incelenmiştir. Ovulasyon indüksiyonuna normal yanıt veren olguların

  , 04 Şub 2020 in 2.SAYI
 • Cancer Attributable to Occupational Exposures in Textile Industry

  Mesleğe bağlı kanser oluşumu uluslararası anlamda ele alınması gereken bir sağlık sorunudur. Meslek hastalıkları içerisinde kanserin, günümüzde olduğu kadar yakın gelecekte de bir problem olarak süreceği öngörülmektedir. Çalışmamızda, meslekleri nedeni ile karsenojene maruz kalmış kişilerin genel epidemiyolojik açıdan değerlendirilmesi, ülkemizde tekstil sektöründe çalışan ve kanser hastası olan 944 olgunun incelenmesi, olanaklar ölçüsünde bilgi kaynaklarının incelenmesi

  , 04 Şub 2020 in 2.SAYI
 • Magnesium Deficiency Can Be a Sign for Predisposition to Diabetes

  Mesleğe bağlı kanser oluşumu uluslararası anlamda ele alınması gereken bir sağlık sorunudur. Meslek hastalıkları içerisinde kanserin, günümüzde olduğu kadar yakın gelecekte de bir problem olarak süreceği öngörülmektedir. Çalışmamızda, meslekleri nedeni ile karsenojene maruz kalmış kişilerin genel epidemiyolojik açıdan değerlendirilmesi, ülkemizde tekstil sektöründe çalışan ve kanser hastası olan 944 olgunun incelenmesi, olanaklar ölçüsünde bilgi kaynaklarının incelenmesi

  , 04 Şub 2020 in 2.SAYI
 • Hematoloji Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin İletişim ve Empati Becerilerinin Değerlendirilmesi

  Amaç: Bu araştırma tanımlayıcı tipte olup, hematoloji hemşirelerinin iletişim ve empati becerilerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma Ankara ilinde bulunan Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Üniversitesi Hastanesi, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi, Ankara Üniversitesi Hastanesi’nin hematoloji kliniklerinde yürütülmüştür. Çalışmanın örneklemini toplam 76 hematoloji hemşiresi oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında; hemşireler

  , 04 Şub 2020 in 2.SAYI
 • High Grade Vulvar Intraepithelial Neoplasia in women under 30-year old: Report of Two Cases

  Vulvar intraepitelyal lezyonlar (VIN), vulvanın invazif kansere ilerleyebilen lezyonlarıdır. VIN 3 lezyonları için ortalama görülme yaşı 35.8’tur. Tedavi yöntemi hastanın yaşına, lezyonun boyut ve yaygınlığına ve cerrahi deneyime gore değişmektedir. Imiquimod 5% lik krem vulvar intraepitelyal lezyonların tedavisinde umut verici bir ajandır. İyi tolere edilen, invazif olmayan, hastanın kendi başına uygulayabildiği, ağrı ve kaşıntı bulgularını

  , 04 Şub 2020 in 2.SAYI
 • Avülse Daimi Santral Dişin Replantasyonu: Olgu Sunumu

  Avülsiyon ; travma sonucu dişin soketinden tamamen çıkması olarak tanımlanır. Avülsiyon yaralanmalarında; diş pulpası, dişeti, periodontal lifler, alveoler kemik ve sement olmak üzere birçok doku beraber etkilenmektedir. Avülsiyon sonucunda replante edilen dişin prognozu birkaç faktöre bağlıdır. Bunlardan en önemlileri dişin ağız dışında kaldığı süre ve saklandığı ortamdır. Avülse olmuş daimi dişin uzun dönem prognozu hala

  , 04 Şub 2020 in 2.SAYI