ISSN: 2687-5349 / E-ISSN: 2687-5411 / YAYIN ARALIĞI: Yılda 4 Sayı / BAŞLANGIÇ: 2019 / YAYINCI: Ersi Abacı Kalfoğlu / http://jms.yeniyuzyil.edu.tr/

Yeni Yüzyıl
Journal of Medical Sciences

Toplam Görüntüleme 37

MAKALELER

Sağlık Hizmetlerinde Asimetrik Enformasyon Sorunu ve Çözüm Önerileri

Ülkelerin sosyo-ekonomik açıdan kalkınmışlık düzeylerinin en önemli göstergelerinden birisi sağlık hizmetleridir. Teknolojinin hızla değişmesi, artan maliyetler, hastaların artan şikâyetleri ve iyi bakım isteğinin yaygınlaşması sağlık hizmetlerinin daha karmaşık bir yapıya bürünmesine neden olmuştur. Sağlık sektöründe sunulan hizmet tam güvenilirliğe sahip olmalıdır. Fakat sağlık sektörü, doğası gereği belirsizliklerin olduğu bir yapıya sahiptir.

Yazarlar:

Mehmet ÜNAL

Sayfa No:

6-11

Kardiyovaskuler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Subhipnotik Dozda Propofol Kullanımının Postoperatif Bulantı ve Kusmaya Etkisi

Kardiyak cerrahide postoperatif bulantı kusma (POBK) sıklığı %45- 50’dir. Kalpdamarcerrahisiyoğunbakımünitesindeekstübasyon aşaması, kalp atım hızında ve kan basıncında değişikliklerin ve ri- tim bozukluklarının görülebileceği kritik dönemdir. Sempatik uya- rı miyokardiyal kontraktiliteyi ve sistemik vasküler resistansı artırır, miyorkardiyal iskemi, aritmi, kanama eğilimi oluşturur. Öğürmek- se parasempatik sistemi aktive ederek bradikardi ve hipotansiyonla sonuçlanabilir.

Yazarlar:

Yaşar Gökhan GÜL - Ali HASPOLAT - Halide OĞUŞ - Tuncer KOÇAK - Ali Şefik KÖPRÜLÜ -

Sayfa No:

12-21

The Relationship Between the Mutation of Cardiac Potassium- Channel and Early Repolarization and the Importance of the Arrhythmia Marker Tests in this Population

Erken repolarizasyon (ER) elektrokardiyografik (EKG) paterni toplumda nadir değildir. Yıllardır benign kabul edilen bu EKG anormalliği, ani kardiyak ölümler (AKÖ) ile olan ilişkinin ortaya konmasıyla dikkatleri üzerine çekmiştir. Ölümcül aritmi öyküsü ile EKG’de bu paternin birlikte bulunması ER sendromu (ERS) olarak tanımlanır. Hangi ER paterninin malign aritmiler açısın- dan riskli olduğunun anlaşılması için ise birtakım testler klinisye- ne yardımcı olabilir.

Yazarlar:

Emrah ERMİŞ - Çavlan ÇİFTÇİ

Sayfa No:

22-29
01 OCAK 2021

Dergimizin 6.Sayısı yayında