ISSN: 2687-5349 / E-ISSN: 2687-5411 / YAYIN ARALIĞI: Yılda 4 Sayı / BAŞLANGIÇ: 2019 / YAYINCI: Ersi Abacı Kalfoğlu / http://jms.yeniyuzyil.edu.tr/

Yeni Yüzyıl
Journal of Medical Sciences

Toplam İndirme

Toplam Görüntüleme: 713

Değerli meslektaşlarımız, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi bünyesinde yayın hayatını sürdürecek olan “Yeni Yüzyıl Journal of Medical Sciences” ‘ın 2. sayısını siz değerli okuyuculara paylaşmaktan kıvanç duyuyoruz.

Makaleler

Sağlığın Bir İnsan Hakkı Olarak Benimsenmesinin Koşulları

Dünya Sağlık Örgütü Anayasası’na göre en yüksek düzeyde ve ulaşılabilir bir sağlık düzeninden yararlanmak her insanın temel hakkıdır; kişiler arasında sağlık hakkından yararlan- mada, ‘ırk, din, siyasal düşünce, ekonomik ve sosyal durum’ nedeniyle ayrımcılık yapılamaz (1).

Yazarlar:

Selçuk EREZ

Sayfa No:

6-9

Bitkisel Kaynaklı Besin Destek Ürünleri ve İlaçlarla Etkileşimleri

Son yıllarda bitkisel besin destek ürünlerinin kullanımı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygınlaşmıştır. Bu ürünle- rin güvenirliğinin ve etkinliğinin pazarlama öncesi kontrolü zo- runlu değildir. Bu yüzden içerdikleri etkin bileşenlerin miktarla- rı standart olmayabilir. Genellikle “tamamen doğal” olarak tanı- tılan ve reçetesiz satılan bu ürünlerin ambalajlarında güvenirlik uyarıları yer almamaktadır.

Yazarlar:

Tuba KARAARSLAN Elif ÖZDEMİR Sıdıka SUNGUR

Sayfa No:

10-20

Ejekülat, m-TESE ve Konvansiyonel TESE Spermi Kullanılarak Yapılan ICSI Uygulamalarının Sonuçlarının Karşılaştırılması

Birçok nedeni bulunan infertilitenin erkek kaynaklı nedenleri arasında azospermi olguları yaygın olarak görülmektedir. Azospermi olgularında mikroskobik testiküler sperm ekstraksiyonu (m-TESE) ve konvansiyonel testiküler sperm ekstraksiyonu (TESE) uygulamalarıyla sperm bulunarak gebelik elde edilebilmektedir. Çalışmamızda farklı sperm kaynakları kullanılarak (ejekülat, m-TESE ve TESE) yapılan ICSI uygulamalarının canlı doğum oranlarına etkisi incelenmiştir. Ovulasyon indüksiyonuna normal yanıt veren olguların

Yazarlar:

Tuğçe ÇELİK Meriç KARACAN Nurten DAYIOĞLU Tülay İREZ

Sayfa No:

21-25

Cancer Attributable to Occupational Exposures in Textile Industry

Mesleğe bağlı kanser oluşumu uluslararası anlamda ele alınması gereken bir sağlık sorunudur. Meslek hastalıkları içerisinde kanserin, günümüzde olduğu kadar yakın gelecekte de bir problem olarak süreceği öngörülmektedir. Çalışmamızda, meslekleri nedeni ile karsenojene maruz kalmış kişilerin genel epidemiyolojik açıdan değerlendirilmesi, ülkemizde tekstil sektöründe çalışan ve kanser hastası olan 944 olgunun incelenmesi, olanaklar ölçüsünde bilgi kaynaklarının incelenmesi

Yazarlar:

Bekir TURAN

Sayfa No:

26-31

Magnesium Deficiency Can Be a Sign for Predisposition to Diabetes

Mesleğe bağlı kanser oluşumu uluslararası anlamda ele alınması gereken bir sağlık sorunudur. Meslek hastalıkları içerisinde kanserin, günümüzde olduğu kadar yakın gelecekte de bir problem olarak süreceği öngörülmektedir. Çalışmamızda, meslekleri nedeni ile karsenojene maruz kalmış kişilerin genel epidemiyolojik açıdan değerlendirilmesi, ülkemizde tekstil sektöründe çalışan ve kanser hastası olan 944 olgunun incelenmesi, olanaklar ölçüsünde bilgi kaynaklarının incelenmesi

Yazarlar:

Cenk KIĞ Ahmet ÖZKAN Nilsu KALAYCI Buğrahan ŞİMŞEK Varol GÜLER

Sayfa No:

32-38

Hematoloji Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin İletişim ve Empati Becerilerinin Değerlendirilmesi

Amaç: Bu araştırma tanımlayıcı tipte olup, hematoloji hemşirelerinin iletişim ve empati becerilerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma Ankara ilinde bulunan Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Üniversitesi Hastanesi, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi, Ankara Üniversitesi Hastanesi’nin hematoloji kliniklerinde yürütülmüştür. Çalışmanın örneklemini toplam 76 hematoloji hemşiresi oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında; hemşireler

Yazarlar:

Behice Belkıs ÇALIŞKAN

Sayfa No:

39-49

High Grade Vulvar Intraepithelial Neoplasia in women under 30-year old: Report of Two Cases

Vulvar intraepitelyal lezyonlar (VIN), vulvanın invazif kansere ilerleyebilen lezyonlarıdır. VIN 3 lezyonları için ortalama görülme yaşı 35.8’tur. Tedavi yöntemi hastanın yaşına, lezyonun boyut ve yaygınlığına ve cerrahi deneyime gore değişmektedir. Imiquimod 5% lik krem vulvar intraepitelyal lezyonların tedavisinde umut verici bir ajandır. İyi tolere edilen, invazif olmayan, hastanın kendi başına uygulayabildiği, ağrı ve kaşıntı bulgularını

Yazarlar:

Behiye Pınar ÇİLESİZ GÖKSEDEF Onur NUMAN Emine Dilşad HERKİLOĞLU Şefik GÖKÇE

Sayfa No:

50-52

Avülse Daimi Santral Dişin Replantasyonu: Olgu Sunumu

Avülsiyon ; travma sonucu dişin soketinden tamamen çıkması olarak tanımlanır. Avülsiyon yaralanmalarında; diş pulpası, dişeti, periodontal lifler, alveoler kemik ve sement olmak üzere birçok doku beraber etkilenmektedir. Avülsiyon sonucunda replante edilen dişin prognozu birkaç faktöre bağlıdır. Bunlardan en önemlileri dişin ağız dışında kaldığı süre ve saklandığı ortamdır. Avülse olmuş daimi dişin uzun dönem prognozu hala

Yazarlar:

Meltem OĞHAN Handan AYHAN

Sayfa No:

53-59
01 OCAK 2021

Dergimizin 6.Sayısı yayında