ISSN: 2687-5349 / E-ISSN: 2687-5411 / YAYIN ARALIĞI: Yılda 4 Sayı / BAŞLANGIÇ: 2019 / YAYINCI: Ersi Abacı Kalfoğlu / http://jms.yeniyuzyil.edu.tr/

Yeni Yüzyıl
Journal of Medical Sciences

ISSUE 5

OCTOBER 2020

This is the 5th issue of our journal comprised of interdiscipli- nary material, which is why you will also find material about law as we asked Prof. Dr. Fahim Üçışık to share his thoughts on Health Legislation. He wrote an article titled “Inequality Amongst Healthcare Professionals in Cases of Patient Rights Violation” and undertakes a “contradiction” which we hope you will read with great interest. It is exciting to read the sub- ject, which concerns us all very closely, and from a different perspective.

ARTICLES

Inequality Among Healthcare Professionals Regarding Violation of Patient Rights

Chronic Traumatic Encephalopathy

An Overview of Sexual Abuse in the Context of the Abuse of Power

Determination of the Knowledge Lelevls and Attitudes of Nursing Students About Authentication Required for Patient Safety in Clinical Practice Settings

Evaluation of Working Postures of Employees with Special Needs Using REBA and RULA Methods

Examination of DNA Obtained from Fingerprints with Mini STR Technique

Treatment Approach to Oligodontics and Microdontics Without Genetic Anomalies: Case Report

Biodegradable Ring as an Evolving Annuloplasty Technology for Valve Repair

Covid-19 Disease and Physical Inactivation

The “Flight of the Bat” and the Covid-19 Pandemic: Reflections on the Greek Experience

A Nonopioid Approach to Conscious Sedation and Analgesia in Colonoscopy Patients; Propofol – Ketamine (Ketofol)*

Long-Term Results of Coronary Endarterectomy in Off-Pump Coronary Artery Bypass Surgery

Evaluation of Daily Life Activities and Life Qualities of Ventricular Assist Device Installed Patients

Evaluation of the Use of Isobaric Bupivacaine and Hyperbaric Bupivacaine in Cesarean Section With Spinal Anesthesia

Cancer Science in Turkey Between 1922-1980

Anadolu’da Kadim Tıptan Bugüne Diş Hekimliği İlaçları

Dünden Bugüne Psikiyatri Hemşireliği ve Toplum Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Sunumunda Yaşanan Etik Sorunlar

COVİD-19 Hastalığı ve Ev Egzersizlerinin Önemi

Aile İçi ve Aile Dışı Cinayet İşlemiş Faillerin Kişilik Yapılarının Karşılaştırılması

Damar İçi Madde Bağımlısı Hastalarda Akla Gelmesi Gereken Bir Olasılık; İnfektif Endokardit

Comparison of The Outcome of IVF Cycles Between Poor Ovarian Responders and Unexplained Infetility Patiens

Sağlığın Bir İnsan Hakkı Olarak Benimsenmesinin Koşulları

Bitkisel Kaynaklı Besin Destek Ürünleri ve İlaçlarla Etkileşimleri

Ejekülat, m-TESE ve Konvansiyonel TESE Spermi Kullanılarak Yapılan ICSI Uygulamalarının Sonuçlarının Karşılaştırılması

Cancer Attributable to Occupational Exposures in Textile Industry

Magnesium Deficiency Can Be a Sign for Predisposition to Diabetes

Hematoloji Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin İletişim ve Empati Becerilerinin Değerlendirilmesi

High Grade Vulvar Intraepithelial Neoplasia in women under 30-year old: Report of Two Cases

Avülse Daimi Santral Dişin Replantasyonu: Olgu Sunumu

Bir “ Beyaz Önlük Giyme Töreni “ Nedeniyle…

Besin Destek Ürünleri ve İlaçlarla Etkileşimleri: Vitamin ve Mineraller

Efüzyonlu Otitis Media: Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımları

Hematoloji Hastalarının Depresyon, Umutsuzluk ve Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi

Acinetobacter baumannii ‘nin Etken Olduğu Bakteriyemiler İçin Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

İnfertilite ve Tedavi Süresinin Kadınlar Üzerinde Psikiyatrik Etkileri

The Role of Combination of Three- Phase Bone, Labeled Leukocyte and Bone Marrow Scintigraphy in the Diagnosis of Periprosthetic Infections

Kriyoprezerve Blastokist Transferi Sonrasında Rüptüre Olmamış Bilateral Ektopik Gebelik – Olgu Sunumu

Sringomyelinin eşlik ettiği Akut Transverse Myelit ve Lumbar Ponksiyon

01 OCTOBER

The October issue of our magazine is published