ISSN: 2687-5349 / E-ISSN: 2687-5411 / YAYIN ARALIĞI: Yılda 4 Sayı / BAŞLANGIÇ: 2019 / YAYINCI: Ersi Abacı Kalfoğlu / http://jms.yeniyuzyil.edu.tr/

Yeni Yüzyıl
Journal of Medical Sciences

Toplam Görüntüleme 174

Dergimizin 5. Sayısını sizlere sunarken, bu sayımızı da ilginç bulacağınızı umuyoruz. İnterdisipliner bir yaklaşımla geliş- tirilen dergimizin bu sayısında davetli derlememizin hukuk alanından gelmesini tercih ettik. Bu nedenle sayın Prof. Dr. Fehim Üçışık’tan sağlık hukukundaki düşüncelerini bizimle paylaşmasını rica ettik. Kendileri, ilgi ile okuyacağınız bir tezatı kaleme aldı ve “Hasta Haklarının İhlalinde Sağlık Çalışanları Arasında Eşitsizlik” başlıklı bir yazı hazırladı. Hepimizi çok yakından ilgilendiren konuyu farklı bir bakış açısı ile okumak heyecan verici.

MAKALELER

Hasta Haklarının İhlalinde Sağlık Çalışanları Arasında Eşitsizlik

Sağlık çalışanları, bağımsız olarak veya kamu ya da özel kesim sağlık kuruluşlarında bağımlı olarak çalışmaktadır. Özel kesimde çalışanlar hasta haklarının ihlali halinde, vekâlet veya eser sözleşmesi, vekâletsiz işgörme veya haksız fiil hükümleri çerçevesinde tazminat ödemekle yükümlü olmakta ve ceza sorumluluğu yönünden genel hükümlere tabi bulunmaktadırlar.

Yazarlar:

Prof. Dr. H. Fehim ÜÇIŞIK

Sayfa No:

6-11

Kronik Travmatik Ensefalopati

Kronik travmatik ensefalopati (KTE), birden fazla kafa travması geçirmiş insanlarda görülen nörodejeneratif bir hastalıktır. Kafaya alınan tek bir travmadan ziyade, tekrar eden son derece kuvvetli darbeler sonucu oluşur. Bu birikimler travmadan çok kısa süre sonra oluşmaya başlasa da hafıza kaybı, demans, konfüzyon, depresyon, davranış problemleri gibi semptomlar ancak birkaç yıl içinde ortaya çıkmaktadır.

Yazarlar:

Mehmet ÜNAL

Sayfa No:

12-17

Gücün Kötüye Kullanımı Bağlamında Cinsel İstismara Genel Bir Bakış

Cinsel istismar, Dünya’nın her yerinde mekân, mağdurun ve saldırganın mesleği, sosyo-ekonomik ve eğitim durumu, dili, dini, ırkı, ve toplumdaki konumu gibi birçok faktörden bağım- sız olarak meydana gelmektedir. Birçok literatür çalışması cinsel istismarın cinsellikle değil güç ve hiyerarşi ile ilişkili olduğunu vurgulamaktadır.

Yazarlar:

Yasemin SANAL ÖZCAN

Sayfa No:

18-26

Özel Gereksinimli Çalışanların Çalışma Duruşlarının REBA ve RULA Yöntemleri ile İncelenmesi

Amaç: Bu çalışmanın amacı; özel gereksinimli çalışanların çalışma orta- mında karşılaşabileceği ergonomik riskleri belirleyerek, risklerin kabul edilebilir risk seviyesine indirgenmesi ile işin insana, insanın işe uyumunu sağlamaktır. İnsanların, yaşam kalitesini arttırmak ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için çalışma hayatında aktif olarak rol alması gerekmek- tedir.

Yazarlar:

Öyküm AKAR - Beyrul CANBAZ

Sayfa No:

36-45

Parmak İzlerinden Elde Edilen DNA nın Mini STR Tekniği ile İncelenmesi

AMAÇ ve GENEL BİLGİLER: Mağdur ya da failin kimliğini belirlemede parmak izlerinin önemi büyüktür. İki parmak izi- nin birbirinin eşi olduğuna karar vermek için uluslararası mes- lek örgütleri ya da Interpol ve Europol benzeri kuruluşlar, belirli sayıdan az olmamak kaydıyla, benzerliklerin bulunmasını şart koşarlar.

Yazarlar:

Gavril PETRİDİS - Bülent ÜNER

Sayfa No:

46-58

Genetik Anomalisi Olmayan Oligodonti ve Mikrodonti Olgusuna Tedavi Yaklaşımı: Olgu Sunumu

Oligodonti, 3. büyük azı dişleri hariç, 6 veya daha fazla sayıda sürek- li dişin germ eksikliği olarak tanımlanan anomalidir. Oligodonti bir sendroma veya ciddi sistemik bozukluğa bağlı ortaya çıkabileceği gibi, etiyolojik olarak herhangi bir klinik tabloya eşlik etmeden izole olarak da görülebilir.

Yazarlar:

Cengiz ÖZÇELİK - Meltem Oğhan TÜRKOĞLU - Handan AYHAN

Sayfa No:

59-66
16 TEMMUZ 2021

Dergimizin 8. sayısı yayında