ISSN: 2687-5349 / E-ISSN: 2687-5411 / YAYIN ARALIĞI: Yılda 4 Sayı / BAŞLANGIÇ: 2019 / YAYINCI: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi / http://jms.yeniyuzyil.edu.tr/

Yayın Kurulu

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Prof. Dr. Mine Küçüker

İYYÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Handan Ayhan

İYYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Meriç Karacan

İYYÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Şeyda Şebnem Özcan

İYYÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Elif Sinem İplik

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Doç. Dr. Emre Yörük

İYYÜ Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyolojik ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Elif Şahin

İYYÜ Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ayla Tisinli

İYYÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Hamzaoğlu

İYYÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mehmet Sunay Yavuz

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Halis Dokgöz

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Akın Usta

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Taner Güven

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Hülya Yükseloğlu

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Adli Tıp Enstitüsü Öğretim Üyesi

26 EKİM 2021

Dergimizin 9.sayısı yayında