ISSN: 2687-5349 / E-ISSN: 2687-5411 / YAYIN ARALIĞI: Yılda 4 Sayı / BAŞLANGIÇ: 2019 / YAYINCI: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi / http://jms.yeniyuzyil.edu.tr/

Hakkımızda

Yeni Yüzyıl Journal of Medical Sciences, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi bünyesinde yayımlanan bir dergidir. Yılda 4 sayı (Ocak – Nisan – Temmuz – Ekim) olarak basılacaktır.

Hakemli bir dergi olup dili Türkçe (İngilizce Özet ile) ve İngilizce’dir. Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliği bilimlerinde, Sağlık Bilimleri disiplinlerinde (Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik, Sağlık Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği), Moleküler Biyoloji ve Genetik ile Psikoloji alanında özgün araştırma makalesi, olgu sunumu ve derleme türünde yayınların kabul edileceği makalelere yer verilecektir.
26 EKİM 2021

Dergimizin 9.sayısı yayında