ISSN: 2687-5349 / E-ISSN: 2687-5411 / PERIOD: Quarterly / YEAR OF START: 2019 / PUBLISHER: Ersi Abacı Kalfoğlu / http://jms.yeniyuzyil.edu.tr/

Yeni Yüzyıl
Journal of Medical Sciences

Total Views 47

Değerli meslektaşlarımız, Journal of Medical Sciences adını verdiğimiz dergimiz ilk yayın yılını tamamladı. Değerli çalışmaları ile katkıda bulunan tüm araştırmacılara teşekkür ederiz.

ARTICLES

Biodegradable Ring as an Evolving Annuloplasty Technology for Valve Repair

Conventional annuloplasty rings are available for adult population. However in children in whom preservation of the growth potential of the native annulus is important, biodegradable rings have been developed. The generated fibrous tissue allows for physiological growth of the native annulus.

Authors:

Afksendiyos KALANGOS

Page Number:

10-12

Covid-19 Hastalığı ve Fiziksel İnaktivitasyon

2020 yılı, Çin’in Hubei eyaletinin başkenti Wuhan şehrinden başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan SARS-CoV-2 virüsü- nün neden olduğu COVID-19 hastalığı ile başlamıştır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde pandemi ilan edilmiştir.

Authors:

Mehmet ÜNAL - Celaleddin BİLDİK - Zelal APAYDIN - Zekiye Gizem CANER - Arzu DAĞ

Page Number:

13-19

Kolonoskopi Hastalarında Bilinçli Sedasyon ve Analjeziye Nonopioid Bir Yaklaşım; Propofol – Ketamin (Ketofol)

Çalışmamızda tanısal kolonoskopide bilinçli sedasyonda uygulanan 1:3 Ketamin / Propofol (Grup-I) ve Petidin / Propofol (Grup-II) kombinasyonlarını; toplam ilaç dozu, indüksiyon, sedasyon-derlenme süreleri, hasta-endoskopist açısından işlem memnuniyeti, hemodinamik, solunumsal parametrelere etkileri ve saptanan diğer yan etkiler açısından karşılaştırdık.

Authors:

Ali HASPOLAT - Yaşar Gökhan GÜL - Tülin AKARSU AYAZOĞLU - Tuncer KOÇAK - Ali Şefik KÖPRÜLÜ

Page Number:

27-44

Evaluation of Daily Life Activities and Life Qualities of Ventricular Assist Device Installed Patients

Conscious and professional nursing practices both during hospitalization period and after discharge have a great importance for preventing the pos- sible complications with Ventricular Assist Device (VAD) and for max- imizing the life quality. This research was conducted for the purpose of evaluating the daily life activity levels and the life qualities of the ventricular assist device installed patients.

Authors:

İnci MERCAN ANNAK - Sema KOÇAŞLI

Page Number:

52-60

Spinal Anestezi ile Sezaryen Doğumda İzobarik Bupivakain ile Hiperbarik Bupivakain Kullanımının Değerlendirilmesi

Spinal anestezi (SA) sezaryen doğum (SD) hastalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. SA uygulamasının birçok avantajının yanında deza- vantajları da vardır. Olası komplikasyonları en aza indirmek için farklı SA prosedürleri geliştirilmiştir. Bu çalışmada SA ile SD uygulanan ge- belerde, bupivakainin farklı barisite çeşitlerinin olası komplikasyonlar ve blok seviyesi üzerine etkileri karşılaştırıldı.

Authors:

Ali Bestemi KEPEKÇİ

Page Number:

61-66
16 JULY 2021

The July issue of our magazine is published