ISSN: 2687-5349 / E-ISSN: 2687-5411 / PERIOD: Quarterly / YEAR OF START: 2019 / PUBLISHER: Istanbul Yeni Yuzyil University

Yeni Yüzyıl
Journal of Medical Sciences

Total Views 17

" Değerli meslektaşlarımız, Dergimizin dördüncü yayın yılının ikinci sayısında onkoloji ve adli genetik alanında 2 derleme makalemiz ve birbirinden değerli 3 araştırma makalemiz yer almaktadır. Ayrıca bu sayımızda "Karbonmonoksitin Kardiyak Toksisitesi" başlıklı Editöre Mektubu da sizlerle buluşturuyoruz. Farklı alanlardan ilginç verileri paylaşan meslektaşlarımıza içten teşekkürlerimizi sunarız. Bilime katkısı olması dileği ile..."

ARTICLES

Evaluation of the Clinical Findings of the Patients Receiving the Diagnosis and Treatment of Covid-19 and the Data Based on the Applied Pain Scores

Aim: The aim is to establish the most suitable treatment modalities for patient follow-ups, by correlating the physiological effect, namely the pain symptom, along with its variations, and the objective pain scale scores and certain biochemical parameters in response to the cellular, tissue, and organ deformation elicited by the Covid-19 virus infection.

Authors: Aysel GÜVEN, Ertuğrul ALLAHVERDİ, Tülay Diken ALLAHVERDİ

Page Number: 85-93

The Effect of First Dose Intravenous Antibiotherapy Administered in the Emergency Department on Prognosis in Acute Tonsillopharyngitis Cases

Aim: Streptococcus pyogenes (S.pyogenes) is the most common bacterial cause of acute tonsillopharyngitis in adults. With appropriate and rapid antibiotic treatment, the duration of the disease is shortened, complications are prevented and transmission is reduced. We aimed to determine how the first dose of intravenous (IV) amoxicillin+clavulanic acid treatment administered in our emergency department affects the course of the disease in patients diagnosed with acute tonsillopharyngitis due to S. pyogenes.

Authors: Serdar YAŞAR, Ece YİĞİT

Page Number: 77-84

The Effect of Mobbing in Health on Burnout: A Meta Analysis Study

Amaç: Sağlık çalışanlarında zamanla meydana gelen ve yaşam kalitesindeki bozulmalarla başlayan tükenmişlik süreci, zamanla kişilerin motivasyonunu olumsuz etkilemektedir. Bu araştırmada da sağlık çalışanlarında, mobing olgusunun tükenmişlik üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Authors: Feyzi ÖZEK, Yunus ADIGÜZEL, Ömer KARATAŞ, Emel Hülya YÜKSELOĞLU, Itır ERKAN

Page Number: 68-76

Informed Consent in Forensic Genetics

Informed consent is essential for both private and criminal law cases to protect and keep them away from risk or harm. This includes any kind of treatment and biological samples taken for investigation. Regarding forensic genetics, physical examination or taking samples of individuals are mentioned in Articles 75-77 of the Criminal Procedure Law numbered 5271, as well as in the regulation of the same law under the topic of “physical and genetic examinations” in Turkish legislation. These examinations, in mention, have no potential risk or harm to the person, the principal goal being identification through the use of genetic principles.

Authors: Gavril PETRİDİS, Aykut Taner GÜVEN, Sotirios KALFOGLOU, Şeyda Şebnem ÖZCAN

Page Number: 62-67

PD-1/PD-L1 Targeted Therapies in Breast Cancer

Meme kanseri, kadınlarda en yaygın görülen kanserlerden biridir ve dünyadaki en yüksek insidansa sahip kanser türüdür. Meme kanseri gelişiminde cinsiyet, yaş, östrojen düzeyi, aile öyküsü, gen mutasyonları ve sağlıksız yaşam tarzı gibi çok sayıda risk faktörü bulunmaktadır. Mevcut tedavi seçenekleri cerrahi, radyoterapi, hormonal tedaviler, kemoterapi ve hedefe yönelik tedavilerdir. Hedefe yönelik tedavilerin içinde immünoterapi son yıllarda oldukça yaygın bir tedavi stratejisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Authors: Güneş ÖZEN EROĞLU, İlhan YAYLIM, Uğur GEZER, Serap KURUCA

Page Number: 55-61

Cardiac Toxicity of Carbon Monoxide

Sayın Editör; Derginizin 2023 yılı ilk sayısında yayınlanan Başaran Uyar ve arkadaşları tarafından hazırlanan “Yoğun Bakımda Takip Edilen Karbon monoksit Zehirlenmeli Hastalarda COHb, Troponin I ve Laktat Düzeylerinin Prognoza Etkisi” isimli yazıyı büyük bir ilgi ile okuduk (1). Yazarlara ve editöriyal kurula bu ilginç ve ülkemiz güncel literatürü eşliğinde karbon monoksit zehirlenmelerinin tartışıldığı yazıdan dolayı teşekkür ederiz. Bununla birlikte yazının tartışmasına katkı sunacak birkaç noktayı belirtmek isteriz.

Authors: Abuzer ÖZKAN

Page Number: 94

28 APRIL 2023

Volume:4 Issue:2 is published.